Gården

Flygbild över Sandkvie

På den nu 100-åriga släktgården Sandkvie bor i dag fjärde generationen. Det var Allans farfars far som på slutet av artonhundratalet byggde upp gården, därefter har den gått från son till son. I dag bor förutom Allan Larsson här även han hustru Christina, född Melander. Två barn har vuxit upp i den här generationen, Johan och Maria, som båda är utflugna.

Gården som idag räknas till de mindre, har åkermarken utarrenderad. Kvar finns de vackra lövängena som vårdas ömt av oss. Problemen som vi alla har här är att mycket av vårt fina öppna landskap håller på att växa igen. Så det fodras stora insatser av arbete & pengar för att återställa detta om det överhuvud taget kommer att gå.

På gårdens mark finns även väderkvarnar, som fick en grundlig upprustning på 1970-talet samt en mindre genomgång år 2001. Den norra kvarnen är i gott skick och kan än idag användas för att mala brödsäd till fint mjöl. På 1980-talet malde Laban allt sitt mjöl till gårdsbageriet på Faludden på denna kvarn. Röjning av igenväxande enebuskar i kvarnhagen har påbörjats under år 2003.

På gården byggde Allan även upp Sandkvie studio på 70, 80 och 90-talet till en av de då mycket kända studios i Sverige. 

På Gotland har vi inte får, bara lamm och lammungar.
Helgrillat lamm i trädgården tillhör sommarens hödpunkter.
Efter 6 timmars försiktig grillning är det dags för styckning.
Mysig sommarkväll på terassen i goda vänners lag.
Flygelbyggnaden i augusti grönska.
Terrassen på flygelns södersida.
Trädgårdsmiljö från söder.
Gotlands varma klimat i odlingszon 1, gör att man med gott resultat kan odla vindruvor. Vinstocken har funnits på gården sen 1940-talet.