Lövänge

Ängs diplom

Det finns många vackra och väl bevarade lövängen på Gotland, så även på Sandkvie. I generationer har man hävdat änget, för att få maximalt utbyte. På vintern gallrar man bland träd och buskar för att få ved. Vårens tid "faga" man, d.v.s. räfsar löven och bränner den. I sommartid slås höet och torkas till ett mycket mjuk och gott foder som särskilt fåren är förtjusta i. Efter höskörden är det dags för de betande djuren att äta sig mätta. Hösten bjuder på allehanda svampar.

Den som hävdar sitt änge får en sköhetsupplevelse hela året som tack för arbetet. Kanske vackraste tiden är när vårblommorna kommer och de skira bladen i träd och buskar nyss slagit ut. Den tiden sträcker sig från halva maj till midsommar.

Höskörden i juli med sitt väldoftande och nytorkade hö bjuder på en annan fin upplevelse.Tyvärr ett olönsamt arbete då man inte kan eller får använda dagens stora skördemaskiner mellan alla träd och buskar. Till hälften ett hantverk ännu.

Vitsippor i änge
Solen gömmer sig i Hasseln
Änget i vårskrud
Solen gömmer sig i Björk
 Vitsippor vid hassel
Blåsippor
Rödsippor
Salmbär
Vitsippa