Sandkvie väderkvarnar

Sandkvie Väderkvarnar

Kort data om Sandkvie kvarn

Norra kvarnen.

Byggd året 1906 av hemmansägare från Ranarve, Sandkvie, Barkarve och Lasses gårdar. Byggmästare August Pettersson, Unghanse, Öja.

Kvarnstenar från en föregående kvarn i Vamlingbo socken. Om dessa sägs att översten, "löparen", en gång sprack och gick tvärs genom "mastret" (trähöljet omkring stenarna) varvid mjölnaren dödades. Stenarna är s.k. 8-kvarters-stenar = 48 tum i diameter.

"Standan" (den vertikala stock varomkring kvarnhuset är vridbart) är en månghundraårig ek som transporterades hit från Fide med oxvagn, och är nedgrävd ca 2 meter med fastsittande "stumbel" (rot).

Kvarnen rustades upp under andra världskriget av Viktor Larsson, Sandkvie, (farfar till Allan), som sedan malde såväl vitt som "svart" under malningsförbudet och ransoneringstiden under krigsåren.

Efter kriget, när elströmmen kom till bygden, och de eldrivna "bondekvarnarna" kom, förföll väderkvarnarna i allmänhet på Gotland, så också denna.

Dock kom en "ansiktslyftning" av den här i början av 1970-talet då de bägge kvarnarna här rustades upp av delägarna och andra intresserade till nuvarande stånd och utseende.

Kvarnen har på senare tid kallats Labans kvarn, eftersom han under 1980-90 talet malde sitt brödmjöl på denna. Därav det goda brödet, bakat av stenmalet mjöl, från Labans bageri på Faludden.

Kvarnarna underhålles nu av Holmbyns Kvarnförening, som utgörs av andelsägarna.

Kvarn
Kvarn
Kvarn
Kvarn
Kvarn
Kvarn
Kvarn
Kvarn
Kvarn
Kvarn
Från reperationen 1976, man kan se konstruktionen av stomme och interiör.
Kvarnägarna gör en grundlig reperation med början 1976. Arbetet avslöts 1977 med att kvarnen fick nya vingar.
Norra kvarnen i oktoberdis.
Från söder november 2007
Kvarnarna 1960