Naturen

Vi omges med natur som till stora delar består av jordbrukslandskap med inslag av många vackra lövängen. Ännu har vi även kvar en del av det öppna landskapet med öppen alvarmark, men buskinslagen gör sig allt mer och mer gällande. Förhoppningsvis kanske vi kan stoppa förbuskningen och hålla det öppna landskapet vid liv. Det hänger i viss mån på hur många innevånare som vill bo kvar på denna vackra plats hela året och bidra med en hjälpande hand. Samt att vi har råd att hålla betande djur inom denna karga mark.

Efter röjning av enbuskar, 1992, blev vår strandhage åter till en bit alvarmark med ett otroligt orkidéehav. Där vi varje år kan njuta av tusentals blommor.
Vy mot havet från gården
Den bitande vintervinden formar snön genom de långa "stenvastarna" i alvarlandskapet. Snökonsten som då skapas, förstärks här av den låga decembersolens ljus.
Morgondimman i september ger en trolsk stämning över landskapet.
Blåelden i början av juni.
Våradonisen i början av maj.
Hedmarkens krypande växter som vi normalt bara trampar ner när vi går.
Lammgift (fårhus) med besökande vitkindade gäss.
Strandäng i midsommartid.
Maskrosor i massor
Lamm i kvällsljus
Gravandsungar
Vitkindade gäss
Srorspov med unge
Hoburgen, längst söder ut på Gotland